Fair use-beleid

Laatste gewijzigd: 17 januari 2023

Definities

Devtastic: Devtastic, gevestigd te Utrecht onder KvK nr. 78401763.

Klant: degene met wie Devtastic een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: Devtastic en klant samen.

Dienst: Dienst of product door Devtastic geleverd.

Project: Website, webapplicatie of API door Devtastic beheerd.

Inleiding

Devtastic hanteert een fair use-beleid voor haar diensten en producten. Hieronder staan de limieten voor het gebruik van de diensten van Devtastic. Incidentele overschrijding van deze limieten (zogenaamde "spikes") vallen onder fair use. Mocht een project structureel een limiet overschrijden dan wordt er, altijd in overleg met de klant, een passende oplossing gezocht.

Limieten

  • Page views: afhankelijk van het hostingspakket
  • Afbeeldingen: 1000 unieke afbeeldingoptimalizaties per maand voor Nano, Micro en Small. 5000 voor Medium en Large.
  • Build time: 100 uur per maand voor Nano, Micro en Small. 400 uur voor Medium en Large.
  • Render time: 100 GB-uur per maand voor Nano, Micro en Small. 1000 GB-uur voor Medium en Large.
  • Dataverkeer website (html, javascript, afbeeldingen): 100 GB per maand voor Nano, Micro en Small. 1TB voor Medium en Large.
  • Dataverkeer media (uploads en bestanden): 100 GB per maand.
  • Data-opslag: 10 GB.
  • Database: 1 GB.